Ilmainen aikuisten yhteisö: XXX Dates


1. Yleistä
Radical Pictures Oy (myöhemmin "kustantaja") tarjoaa käyttäjälle tämän www-sivuston näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti. Tälle www-sivustolle rekisteröityessään käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan tai täysin ymmärrä niiden sisältöä ja merkitystä, ei käyttäjällä ole oikeutta käyttää sivuja. Tämä www-sivusto sisältää vain aikuisille tarkoitettua materiaalia ja sivusto on tarkoitettu ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Rekisteröityessään sivustolle käyttäjä vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen. Sivuston käyttö on ehdottomasti kielletty alle 18-vuotiailta. Yksittäisiin tämän www-sivuston sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen avaamista.


2. Käyttäjän velvoitteet
Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä www-sivustolla aineistoa, joka on Suomen lain, sivuston käyttöehtojen tai hyvien tapojen vastaista. Rekisteröityessään tai kirjautuessaan sivustolle käyttäjä vakuuttaa olevansa 18 vuotta täyttänyt aikuinen ja ymmärtävänsä, että käyttäjätunnusten luovuttaminen tai sivuston sisältämän aineiston esittäminen alle 18 vuotiaille on kiellettyä. Käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat tietonsa rekisteröityessään. Kustantajalla on oikeus poistaa vääriä tietoja antaneen käyttäjätunnus ilman erillistä varoitusta. Ladatessaan kuvia käyttäjä vakuuttaa olevansa joko aineiston tekijänoikeuksien tai käyttöoikeuksien haltija ja että hänen lataamansa aineisto noudattaa seuraavia kuville asetettuja ehtoja:
1.Kuvan tulee aina esittää henkilöä itseään ellei kyseessä oli pariksi rekisteröitynyt käyttäjä. Jos kuvissa esiintyy muita henkilöitä eivät he saa olla tunnistettavissa. Kaikkien kuvassa esiintyvien henkilöiden tulee olla 18 vuotta täyttäneitä aikuisia ihmisiä. 2.Kuva ei saa olla Suomen lain, säädösten, käyttöehtojen tai hyvän maun vastainen eikä kuva saa olla esim. väkivaltainen, rasistinen eikä väkivaltaan tai rasismiin yllyttävä.
Käyttäjä ei saa esiintyä sivustolla useammalla kuin yhdellä henkilökohtaisella tunnuksella sekä paritunuksella kumppaninsa kanssa. Käyttäjä vakuuttaa ymmärtävänsä, että sivustolle ladattua aineistoa, kuten alastomuutta sisältäviä kuvia, ei välttämättä koskaan saa täysin poistettua internetistä. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä www-sivustoa lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa www-sivustolle tai muille www-sivuston käyttäjille. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan häiriköinnistä tai käyttöehtojen vastaisesta materiaalista välittömästi sivuston kustantajalle käyttäen joko palautelomaketta, erityisiä ilmianna-linkkejä tai sähköpostia. Käyttäjä ei saa tarkoituksella johtaa muita käyttäjiä harhaan. Harhaanjohtamisella tarkoitetaan mm. ylläpidon edustajana esiintyminen. Käyttäjä sitoutuu olemaan mainostamatta muita kaupallisia sivustoja, palveluita tai yhteisöjä tällä www-sivustolla.


3. Kustantajan oikeudet ja velvoitteet
Kustantaja voi lopettaa www-sivuston tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja kustantaja voi näissä tapauksissa poistaa kaikki käyttäjän tiedot. Lähettämällä aineistoa mille tahansa kustantajan palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse tai www-sivuston välityksellä, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:
1.Kustantajalla on oikeus julkaista lähetetty aineisto sivustolla. 2.Kustantajalla on oikeus poistaa lain, käyttöehtojen tai hyvien tapojen vastainen aineisto tai käyttöehtoja rikkova käyttäjätunnus sivustolta ilman erillistä varoitusta. 3.Kustantajalla on oikeus ja velvollisuus luovuttaa käyttäjän tiedot viranomaisille mikäli käyttäjä lataa sivustolle lainvastaista materiaalia, käyttäytyy asiattomasti tai käyttää sivustoa lainvastaisiin tekoihin. 4.Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista. 5.Käyttäjä on vastuussa kustantajalle kaikista kuluista, jotka aiheutuvat kustantajalle lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista kustantajaa kohtaan. 6.Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia kustantaja kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa voi kustantaja tarvittaessa ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai kustantajan tuotteeseen tai palveluun.
Edellä esitetyt ehdot eivät koske www-sivuston kautta välitettyjä yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia. Kustantaja ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa: * lain tai muun säännöksen vaatimana * jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi * jos se on tarpeen kustantajan tai kolmannen osapuolen laillisten oikeuksien suojaamiseksi Kustantaja ei ole vastuussa käyttäjän www-sivustolle tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä. Kustantaja voi halutessaan antaa haluamilleen käyttäjille erityisoikeuksia tai poistaa niitä.


4. Korvausvelvollisuus ja jälleenmyynti
www-sivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Kustantaja pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei toisin ole sivuilla mainittu. Sivustolle lähetettyjen kuvien ja viestien tekijänoikeudet ovat pääsääntöisesti niiden kirjoittajilla. Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman kustantajan etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty lukuun ottamatta seuraavaa poikkeusta. Käyttäjällä on lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista. On kiellettyä myydä kustantajan tuottamia palveluja eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman kirjallista sopimusta kustantajan kanssa. Käyttäjä korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat kustantajaa, sen työntekijöitä tai www-sivuston valvojia vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai käyttäjän tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista. Kustantaja ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjän maksamista lisäpalveluista, jos Käyttäjän tunnus poistetaan, palvelu lopetetaan tai palvelussa on pidempiä toimintakatkoja. Kustantajalla on oikeus lähettää käyttäjälle palvelua koskevia tiedotteita käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen, ellei käyttäjä ole sitä erikseen kieltänyt.


5. Tietosuoja
Kustantaja noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Käyttäjän antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän lupaa muuten kuin lain määräyksestä. kustantaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.


6. Takuu ja vastuunrajoitus
Kustantaja pyrkii varmistamaan www-sivuston virheettömän toiminnan, mutta ei takaa palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa. www-sivuston sisältö esitetään sellaisenaan. Kustantaja ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Kustantaja varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja ja estää pääsyn sivuille. Kustantaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Kustantaja ei myöskään ole millään tavoin vastuussa www-sivuston ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.


7. Linkit ja mainokset
Kustantaja ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.


8. Henkilötietojen käsittely
Henkilötietolain (523/99) §10:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa http://www.xxx-dates.net/privacy_policy.php


9. Muuta
www–sivuston julkaisijana ja kustantajana toimii Radical Pictures Oy. Yrityksen kotipaikka on Tampere, postiosoite Radical Pictures Oy, PL 190, 33201 Tampere. Y-tunnus 2035829-6. Alv.Rek. Kaikki käyttöehtoja ja www-sivustoa koskevat yhteydenotot kustantajalle postitse tai sähköpostitse osoitteella mail@adults.fi Käyttöehtoihin ja palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja www-sivustoa koskevat riidat käsitellään Tampereen käräjäoikeudessa.